Voor patiënten

Het KRT zorgt ervoor dat uw tandarts zijn vak bijhoudt.
In het register staat een overzicht van tandartsen die hun kennis doorlopend actualiseren. Zij hebben eveneens verklaard dat ze werken volgens algemene praktijkrichtlijnen.

Zoekt u een nieuwe tandarts?
Bent u net verhuisd of zoekt u om een andere reden een nieuwe tandarts. Kijk in het register of de KRT-tandarts bij u in de buurt nog patiënten aanneemt.

Bent u door uw tandarts doorverwezen?
KRT controleert of een differentiatie van een tandarts ook erkend is door de betreffende vereniging. In het register kunt u daardoor eenvoudig zien of de gedifferentieerde tandarts of specialist door de beroepsgroep erkend is.

Let op! Niet alle tandartsen met een differentiatie staan ingeschreven bij het KRT. Raadpleeg bij het ontbreken van uw tandarts zo nodig ook de website van de desbetreffende vereniging van gedifferentieerden.